25 czerwca 2014

Obliczanie swojego zapotrzebowania energetycznego

Cześć!
Dzisiejszy post oprócz treści typowo teoretycznej, zagoni Was do liczenia :) Zajmiemy się obliczaniem zapotrzebowania energetycznego.

Metabolizm- to całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energetycznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. 

A teraz z polskiego na nasze: to co spożywamy jest przez organizm wykorzystywane na różne cele: energetyczne, budulcowe, regulacyjne- ale musi być do tego odpowiednio przygotowane. Zachodzi w nas szereg reakcji chemicznych, w trakcie których wytwarzane są duże ilości ciepła. 

Energia metaboliczna, powstająca na drodze tych reakcji jest wykorzystywana:
 • w procesach syntezy- energia chemiczna (ATP- substrat energetyczny)
 • do utrzymania stałej ciepłoty ciała- energia cieplna
 • do pracy mięśni- energia mięśniowa
 • do przewodzenia impulsów nerwowych- energia elektryczna
 • w procesach transportu związków przez błony biologiczne- energia chemiczna
 • do wydzielania hormonów- energia chemiczna
Zaspokojenie potrzeb energetycznych jest podstawowym celem odżywiania!

http://bi.gazeta.pl/im/6/11479/z11479406Q,Bieganie-przysluzy-sie-zdrowiu--urodzie-i-samopocz.jpg
Podstawowa przemiana materii (PPM)- to najniższy poziom przemian energetycznych, dostarczający energii niezbędnej dla podstawowych funkcji fizjologicznych, warunkujących podtrzymanie życia w optymalnych warunkach bytowych. W uproszczeniu: jest to taka ilość energii, która pozwoli nam na przeżycie, ale nie wystarczy na żadne inne czynności.

Aby obliczyć własne PPM stosujemy powszechnie 2 metody:
 1. Proste oszacowanie PPM: dla przykładowej osoby o masie ciała 70 kg, 165 cm wysokości ciała i w wieku 20 lat
Kobiety: 0,9 kcal/kg masy ciała/h x masa ciała x 24h
Przykład:
PPM= 0,9 x 70 x 24= 1512 kcal/osobę/dobę

Mężczyźni: 1,0 kcal/kg m.c./h x masa ciała x 24h
Przykład:
PPM= 1,0 x 70 x 24= 1680 kcal/osobę/dobę

      2. Wzór Harrisa- Benedicta:

Kobiety = 655,0955 + 9,5634 x waga (kg) + 1,8496 x wzrost (cm) - 4,6756 x wiek
Przykład:
PPM= 655,0955 + 9,5634 x 70 + 1,8496 x 165 - 4,6756 x 20=
= 655,0955 + 669,438 + 305,184 - 93,512=
= 1536,2055 kcal/os./dobę

Mężczyźni = 66,4730 + 13,7516 x waga (kg) + 5,033 x wzrost (cm) - 6,7550 x wiek
Przykład:
PPM= 66,4730 + 962,612 + 830,445 - 135,1=
= 1724,43 kcal/os./dobę

Istnieją inne wzory, ale te są najpowszechniej stosowane. Wzór Harissa- Benedicta jest dokładniejszy, bo bierze pod uwagę więcej danych o osobie.

Całkowita przemiana materii (CPM)- to całodobowy wydatek energetyczny człowieka związany z jego normalnym funkcjonowaniem w środowisku (inaczej: termogeneza całkowita).

Na CPM składają się różne rodzaje przemian energetycznych: 

 • PPM;
 • swoiście dynamiczne działanie pokarmu (termogeneza poposiłkowa)- wzrost produkcji ciepła p spożyciu posiłku wiąże się z trawieniem i przyswajaniem składników pożywienia i trwa zwykle kilkadziesiąt minut po spoczynku;
 • energia pracy mięśniowej (en. aktywności fizycznej);
 • energia produkcyjna- energia poświęcona wzrostowi i rozwojowi organizmu (dzieci i kulturyści);
 • energia magazynowa;
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/g/Kobieta.obiekt3.aspx/0/460/Kobieta/0e1cc9d8-6ae3-48b6-9369-1e5dc5fe2279_20100219104516_Dzieci-z-jablkami-43.jpg

Jak obliczyć CMP? Jest to bardzo proste :) Potrzebujemy obliczonego PPM oraz określenia poziomu naszej aktywności fizycznej.

Współczynnik aktywności fizycznej (PAL)- jest to krotność PPM określająca całkowite wydatki energetyczne organizmu.


Aktywność fizyczna
PAL
Mała
1,4- 1,6
Umiarkowana
1,7- 1,9
Duża
2,0- 2,4

CPM= PPM x PAL
Przykład:
CPM= 1536 x 1,6= 2457,6 kcal/dobę
Strasznie długa notka z tego wyszła, ale to rzeczywiście ważny temat, a ja nie chciałam czegoś ważnego pominąć :) W razie pytań piszcie!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz